میلیونرهای سال91

مربی،مدرس وبنیانگذار موفقیت مالی درایران

کتاب جملات طلایی

عنوان کتاب:

                 جملات

                           میلیون    

دلاری                                     

 

 

نویسنده:فرامرزعبداله زاده عنبران

مربی،مدرس و بنیانگذار موفقیت مالی در ایران

www.faramarzanbaran.com

faramarz4670@yahoo.com

09329312278

09358183566

66434341

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

            درفرهنگ غنی فارسی،جملات قصار وپندآموز از بزرگان علمی وادبی،جایگاه ویژه ومخصوصی دارد ویکی از ارکان اصلی آن به شمار می رود وبدون شک،تاثیر بسزایی در کیفیت زندگی افراد ایجاد می کند.هرکدام از آنهامیتواندمسیرزندگی فردی را تغییر دهد.قالب آنها متفاوت بوده ودر شکلهای مختلف دیده می شود.ضرب المثل،قطعه شعر،متن روان نثری و....تعدادی از آنها هستند.بعضی از این جملات،بسیار پربار وپرمعنی هستند وبه تنهایی چندین کتاب محسوب می شوند.

نکته جالب،این است که در جملات فلاسفه،اندیشمندان،متفکران،دانشمندان و... به موضوع بسیار مهمی  تحت عنوان ثروت،هیچ اشاره ایی نشده است،درحالیکه سوخت اولیه وانرژی مورد نیازبرای حرکت زندگی می باشد.جای خالی این جملات درزبان وفرهنگ ما دیده می شود.اگر جامعه ایی بخواهد رشد اقتصادی داشته باشد،حتما باید،فرهنگ غنی ثروت آفرینی درآن گسترش پیداکند،درحالیکه،درفرهنگ ما،نه تنها در تحسین وترغیب این موضوع اقدامی نشده،بلکه در نکوهش وسرکوب آن جملات بسیارزیادی گفته شده است.این جملات برروی ضمیرناخودآگاه ما،تاثیر منفی می گذارد وما بصورت غیر مستقیم از پول وثروت دوری می کنیم وآنرا چیز بدی می دانیم.

     دردین مبین اسلام ودر همه ادیان الهی،دل بستن به مال دنیا را نکوهش کرده اند وما آنرا با مال دنیا،اشتباهی گرفته ایم.پول نوکر وفرمانبر بسیار خوبی است وارباب بسیار بدی می باشد.پس می توان با استفاده صحیح از آن،زمینه رشد وارتقاء خود،خانواده وجامعه را فراهم آورد.

    با توجه به تخصص بنده که ثروت وثروت آفرینی دربازار کسب وکار وسرمایه می باشد وهمچنین جای خالی این جملات،تصمیم گرفتم جملاتی واقعی وبراساس عرف،شرع،قوانین،وجدان،سنت،فرهنگ و....رابیان کنم ودر قالب یک مجموعه منتشر نمایم.این جملات حاصل تحصیلات غیر آکادمیک،تجربه ودرک من از زندگی ودنیا می باشد ومتعلق به بنده بوده واز جایی جمع آوری نشده است.امیدوارم که آنها برای شما موثر ومفید واقع شوند.

      آرزو دارم که همه انسانهای آزاد،شاد،موفق وثروتمند باشند وبا رسیدن به استقلال مالی،از زندگی خود لذت ببرند.

      مطمئنا کیفیت وکمیت این جملات درآینده افزایش پیدا خواهد کرد ومجبوریم درحال حاضر به همین بسنده کنیم.تحقیق،تفحص،تحصیل وبررسی ما در این زمینه باشدت تمام وتوان کامل ادامه دارد وخوشحال خواهیم شد که از تجربیات شما نیز استفاده کنیم.می توانید از طریق کانالهای ارتباطی که در صفحه اول کتاب آورده شده،بامادرتماس باشید ومارااز نقطه نظرات خود،بهره مند سازید که باعث خوشحالی خواهد شد ودر آثار بعدی وویرایشهای جدید استفاده خواهیم کرد.

 

   

 

 

 

                      

 

 

 

 

 1.پول جزو معدود واژه هایی است که خنده را بر هر لبی می نشاند

                                                                عنبران

 

2.ثروت چیست؟وثروتمند کیست؟ثروت یعنی توانایی کسب درآمددرهرزمان،هر مکان و تحت هر شرایطی.وثروتمند کسی است که این تکنیک را بلد باشد.

                                                               عنبران

 

3.اگر همه مردم دنیا میلیاردر شوندذره ای از کائنات کم نمی شودوجالب است بدانید که ذره ایی هم به آن اضافه نمی شود.

                                                              عنبران

 

4.ثروتمندان از تعطیلات متنفرند وفقراعاشق آن هستند.

                                                              عنبران

                                                          

5.هیچ کسی را نمی شناسم که یک شبه میلیونر شده باشدولی میلیونرهای زیادی را می شناسم که یک شبه، ور شکست شده اند.

                                                                   عنبران

 

6.انسانها به دو گروه تقسیم می شوند:گروه اول یکبارکار می کنند تا یک عمربخورند و گروه دوم یکبار می خورند تا یک عمر کار کنند.شما جزو کدام گروه هستید؟

                                                        عنبران

 

7.زندگی زیباست به شرط آنکه استقلال مالی داشته باشید.تکنیکهایش را در لابلای کتابهایم جستجو کنید.

                                                       عنبران

 

8.نقش پول در زندگی،همان نقش نمره در مدرسه است.اگر نمره قبولی نگیرید مردود می شوید.

                                                            عنبران

 

9.همه مردم دنیا با واژه شیرین درآمدآشنایی دارندولی تعداد بسیار معدودی (کمتراز2%)آنرا می فهمند.

                                                           عنبران

10.امروزه، همه چیز حرفه ایی است حتی زندگی.

                                                                 عنبران

 

11.تعدادمعدودی از انسانها ثروتمند هستندوتعدادبسیار زیادی هم فکر می کنندکه ثروتمند هستند.

                                                      عنبران

 

12.امروزه برای میلیونرشدن،یک گوشی تلفن همراه متصل به اینترنت،کافی است.

                                                       عنبران

 

13.کسی که شخصیت داشته باشد،همه چیز دارد.

                                                              عنبران

 

14.دلنشین ترین صدای طبیعت،صدای مشتری است.

                                                                  عنبران

 

15.درقدیم،یکصدنفرکار می کردندتایکنفربفروشد ولی الان،یکنفر کار می کند تا یکصدنفربفروشد.

                                                        عنبران

 

16.فقرا ظاهر را می بینند و ثروتمندان باطن را.

                                                            عنبران

 

17.انسانهای ضعیف در گذشته زندگی می کنند،انسانهای عادی در زمان حال وانسانهای قوی درآینده.

                                                              عنبران

 

18.بهترین سفر،سفر به آینده است.با خیالی راحت،بدون هزینه وباجدیت تمام به آینده سفر کنید و از آن لذت ببرید ودنیای دلخواه خود را بسازید.

                                                                  عنبران

 

 

19.اگر بازی گردش پول را یاد نگیرید،در بازی زندگی،همیشه تماشاگر خواهید بود.

                                            عنبران

 

20.اگر کتابخانه خصوصی خودم را بفروشم با پول آنها می توانم یک واحد آپارتمان بخرم،اما هر کدام از آن کتابها،به اندازه یک برج می ارزند.

                                                             عنبران

 

21.ثروتمندان،ازنداشتن پول وحشت ندارند،چراکه آنها بدون پول هم،می توانند زندگی کنند.

                                                               عنبران

 

22.بدترین زندگی،زندگی ثروتمندان به سبک فقراست.

                                                                عنبران

 

23.خطرناکترین زندگی،زندگی فقرا به سبک ثروتمندان است.

                                                                عنبران

 

24.وقتی که می بینم چه کاخهایی،کوخ خواهند شدوهیچ کاری هم ،از دست من برنمی آید شدیدا تحت تاثیر قرار می گیرم.

                                                                  عنبران

25.وقتی که می بینم چه کوخهایی،کاخ خواهند شد واقعا لذت می برم.

                                                              عنبران

 

26.وقتی که یادم می آید چندتا کتاب خوانده ام فکر می کنم با سواد ترین فرد روی کره زمین هستم.اما وقتی که به سوادم مراجعه می کنم احساس می کنم بی سواد ترین فرد روی کره زمین هستم.

                                                              عنبران

 

27.سه عامل باعث ثروتمند شدن می شود:1.پول درآوردن (4%)  2.حفظ پول(16%)    3.ارتقای پول(80%)

                                                             عنبران

 

28.زندگی مانند یک طناب طویل پر از گره است وزندگی کردن یعنی باز کردن این گره ها.

                                                            عنبران

                                             

29. 98%از مردم هرگز پول درآوردن را یاد نمی گیرند وآن 2%هم، پول خرج کردن را بلدنیستند.

                                                          عنبران

 

30.انسانهای قوی دو راه بیشتر ندارند یا می برند و یاباید ببرند.

                                                              عنبران

 

31.دردنیای تجارات امروز،مشتری یعنی همه چیز وهمه چیز یعنی مشتری.

                                                               عنبران

 

 

32.زمانی راکفلرگفت:تجارت یعنی99%تبلیغات و1%سرمایه گذاری.وقت آن رسیده است که این جمله کلیدی را اصلاح کنیم،تجارت یعنی 99.99%تبلیغات و0.01%سرمایه گذاری.

                                                                  عنبران

 

33.بدترین دوران زندگی ام، مربوط به زمانی بود که مجبور بودم برای پول کار کنم.

                                                                      عنبران

 

34.دو چیز در دنیا بسیار لذت بخش هستند.1.یاد گرفتن 2.یاد دادن

                                                                        عنبران

 

35.بهترین لحظات زندگی ام،لحظاتی هستند که می خواهم مسئله ایی را حل کنم ،هرچقدرآنها مشکلتر باشند بیشترلذت می برم.

                                                                    عنبران

 

36.بشرتاامروز،مجبور بود برای زندگی کردن کار کند اما بشرامروز،برای کار کردن، زندگی می کند.

                                                                  عنبران

 

37.اگر می دانستم رسیدن به آرزوها،به این سادگی است حتما آرزوهای بزرگتری می کردم.

                                                                  عنبران

 

38.هنر انسانهای بزرگ،حل معادلات چند مجهولی است،معادلات تک مجهولی را همه می توانند حل کنند.

                                                                عنبران

 

39.هنر انسانهای بزرگ،درمان سرطان است،سرما خوردگی خودبه خود درمان می شود.

                                                               عنبران

 

40.انسانهای بزرگ،همیشه در حال اشتباه و اصلاح آن هستند در حالیکه انسانهای متوسط جرات اشتباه ندارند چون از عواقب آن می ترسند.

                                                                  عنبران

 

41.همه مردم دنیا با واژه شیرین درآمد آشنایی دارند ولی تعداد بسیار معدودی (کمتر از 2%)آنرا می فهمند.

                                                                 عنبران

 

 

 

 

42.انسانهای بزرگ،هرگزدرزندگی خود به مقامی غیرازاولی فکر نمی کنند.

                                                                     عنبران

 

43.دردوران رونق،سخت کار کنید ودر دوران رکود  سخت تر.

                                                                   عنبران

 

44.بی گمان،هر مسئله ایی،علاوه بر راه حل اصلی،راه حل میانبری هم دارد که 96% مردم هرگز آنرا کشف نمی کنند یا بهتر بگوییم اصلا به آن فکر نمی کنند.

                                                                عنبران

 

45.این دو شهامت،لازمه موفقیت در زندگی هستند.1.شهامت کمک خواستن از دیگران 2.شهامت کمک کردن به دیگران

                                                                  عنبران

 

46.مثبت اندیشی با ساده اندیشی فرق دارد.1.مثبت اندیشی یعنی امیدوار بودن همراه تلاش فراوان  2.ساده اندیشی یعنی امیدوار بودن بدون انجام هیچ کاری.

 

47.مردان و زنان سخت کوش را باید در روزهای سخت شناخت، چراکه در روزهای خوش همه نابغه اند.

                                                                   عنبران

 

48.هرگاه به بن بستی غیر قابل عبور می رسیم آتش اشتیاق امید،ما را دوباره به زندگی بر می گرداند.

                                                                       عنبران

 

49.من در زندگی فقط یک امید دارم وآنهم امیدواری به امید است.

                                                                       عنبران

 

50.امید،نقطه عطفی واقعی در زندگی انسانهای بزرگ وموفق دنیاست.

                                                                         عنبران

 

51.بزرگترین خصیصه انسانهای موفق،جدی بودن آنهاست.

                                                                         عنبران

 

52.بزرگ شدن سخت است.بزرگ ماندن سخت تروبزرگتر شدن سخت ترین.

                                                                         عنبران

 

53.همه چیز در حال رشد و پیشرفت است وزندگی انسان هرروز،راحت و راحتتر می شود جز یک چیز،که چون زخمی عمیق بر چهره بشریت خودنمایی می کند و هر روز هم،عمیق وعمیق  تر می شودواسم آن،فشار مالی است.

                                                                        عنبران

 

54.شاید داشتن پول و دارایی افتخاری نداشته باشد ولی نداشتن آن بسیار درد ناک است.

                                                                   عنبران

 

55.درک بی پولی بسیار سخت است مگر اینکه آنرا تجربه کرده باشید.

                                                                     عنبران

 

56.شناخت شخصیت خود،باعث رشد وشکوفایی در تمام ابعاد زندگی از قبیل اجتماعی،تحصیلی،خانوادگی،مالی و.... می شود.

                                                                      عنبران

 

57.انسانهای بزرگ،نقاط ضعف خود را به سختی شناسایی وآنرا پوشش می دهند در حالیکه انسانهای کوچک احساس می کنند هیچ نقطه ضعفی ندارند.

                                                                      عنبران

 

58.تا زمانی که از دیگران انتقاد می کردم به جایی نرسید م.از زمانی که از خودم انتقاد می کنم به همه چیز رسیده ام.

                                                                     عنبران

 

59.نداشتن پول یک درد است و داشتن آن هزار درد.خدایا قبل از اینکه ما را فقیر یا غنی گردانی،ظرفیت آنرا به ما عطا فرما.

                                                                    عنبران

 

60.اگر می بینید کسی سرحال و پرانرژی نیست حتما قسمتی از ذهنش مشغول فکرهای بیهوده است.

                                                                    عنبران

 

61.شادی و خوشحالی خود را جز به وجود باری تعالی،به هیچ چیز دیگری وابسته نکنید.

                                                                       عنبران

 

62.آنکه دست تو را می گیرد دوست خوب است وآنکه پایت را می گیرد دوست بد .

                                                                       عنبران

 

63.آنکه برای تو وقت می گذارد دوست خوب است وآنکه وقت تو را می گیرد دوست بد است.

                                                                         عنبران

 

64.سرطان هم ،بامذاکره قابل درمان است به شرط آنکه اصول مذاکره با خود را بلد باشیم.

                                                                         عنبران

 

65.ثروتمندان با پولی که بدست نیاورده اند، سرمایه گذاری می کنند وفقرا آنرا، هزینه می نمایند.

                                                                         عنبران

 

66.بدترین جنایت مالی،بدهکار شدن به خاطر اثاثیه منزل،خودرو،مسافرت و.... است.

                                                                           عنبران

 

67.معضل بزرگ یک جامعه عقب مانده،وجود کارگران و کارمندان ورشکسته است.

                                                                           عنبران

 

68.آیا تا بحال به مفهوم واقعی کارگران و کارمندان ورشکسته فکر کرده اید؟آیا اصلا فکر کرده ایدکه کارگران وکارمندان هم ورشکسته می شوند؟

                                                                         عنبران

 

69.سوء تفاهمات مالی و عدم فهم صحیح مفهوم واژگان درآمد،هزینه،دارایی و بدهی باعث عقب ماندگی مالی افراد است.

                                                                       عنبران

 

70.تعویض آزادی فردا با خوشی زودگذر امروز عاقلانه نیست و من در عجبم که چرا اکثر مردم این کار را انجام می دهند.

                                                                            عنبران

 

71.انسانهای ثروتمند برای خودشان زندگی می کنند و انسانهای فقیر برای دیگران.

                                                                             عنبران

 

72.ضعیف ترین انسانها،کسانی هستند که شادی و خوشبختی خود را منوط به نداشتن مشکل میدانند.

                                                                            عنبران

 

73.فرمول طلایی ثروتمند شدن پس انداز و سپس سرمایه گذاری است.

                                                                         عنبران

 

74.اگر سرگذشت بزرگان را مطالعه کنی،خودبه خود رفتاری چون آنان پیدا می کنی!

                                                                        عنبران

 

75.تنوع در سرمایه گذاری برای آماتورها ضروری و برای حرفه ای ها بی معنی است.

                                                                        عنبران

76.ارتقای شخصیت بهای سنگینی دارد و هرکس نمی تواند بهای آن را بپردازد.

                                                                       عنبران

 

77.من همیشه عاشق ارتباطات بوده ام بخصوص که اخیرا فهمیده ام که آن بزرگترین دارایی عصر حاضر است.

                                                                        عنبران

78.انسانهای معمولی،ماهانه یک درآمددارند ولی انسانهای ثروتمند،روزانه یک درآمد وشاید هم چنددرآمد!

                                                                    عنبران

79.تعجب می کنم که چرا اکثرمردم دنیا،هرگز ثروتمند نمی شونددرحالیکه ابزارهای ثروتمند شدن بسیار ساده ودردسترس همه است وآنها چیزی نیستند جززمان وامید.

                                                                       عنبران

80.هرچقدرفکرمی کنم،می بینم که راهی جزموفقیت ندارم.

                                                                      عنبران

81.خدایا،از اینکه انسان را اینقدر قوی خلق کرده ایی،یکبار دیگر از تو تشکر می کنم.

                                                                        عنبران

82.هرکسی لیاقت وظرفیت ثروتمند شدن را ندارد.

                                                                        عنبران

83.هرچقدرفکرمی کنم می بینم که زمان باارزشترازپول است لذابرای همیشه ازانجام این معامله صرفنظر کردم.

                                                                           عنبران

84.همه عمر،به دنبال شکارشیروپلنگ بوده ام ولی گهگاهی پشه ها هم،اذیتم می کنند.

                                                                           عنبران

85.اگر انسان می دانست که،چه قدرتی درمغزاووجود دارد هرگزنگران نمی شد.

                                                                             عنبران

86.شاید بعضی ها بتوانند پول را از راه نامشروع بدست بیاورند این روش اشتباه است وهیچ ربطی به خود پول ندارد.

                                                                            عنبران

87.هنر ثروتمندان درپول درآوردن نیست چراکه،این کار را همه بلدند.همه هنرآنها در نگهداری پول وارتقای آن است.

                                                                          عنبران

88.برای ثروتمند شدن باید بتوانی به زبان ثروتمندان صحبت کنی وزبان ثروتمندان،دانش مالی است.

                                                                          عنبران

89.همه مردم دنیا پول درآوردن را بلدند ولی هیچ کس،پول خرج کردن را بلد نیست.

                                                                         عنبران

90.زندگی حرفه ایی عصرحاضر،فقط با نقشه مالی زندگی میسراست.

                                                                         عنبران

91.موفقیت،تک واژه قابوسنامه مردان وزنان موفق دنیاست.

                                                                           عنبران

92.مهم ترین پرسش این نیست که(دارم چه چیزی بدست می آورم؟)مهمترین پرسش این است که(درحال تبدیل شدن به چه کسی هستم؟)

                                                                             عنبران

93.زندگی ترکیبی از سرازیریها وسربالاییهاست.هرگز در سرازیریها مغرور ودرسربالاییها مایوس نشوید.

                                                                             عنبران

94.تفاوت مابین خودشیفتگی وعزت نفس به اندازه باریکه مواست.لطفا مواظب باشید.

                                                                            عنبران

95.درایران هرکس می میرد عزیز می شود.من تصمیم دارم قبل از مرگم عزیزشوم.

                                                                            عنبران

96.هرکس مسیر مخصوص به خود رابرای رشد وپیشرفت شخصی دارد.سعی کنید مسیر خود را پیداکنید.

                                                                          عنبران

97.صدای خرد شدن استخوانهایم زیربارفشارزندگی وزخم زبان دوستان،مرابرای جهشی بزرگ آماده می کند.

                                                                          عنبران

98.تفاوت مابین شجاعت وحماقت به اندازه باریکه مواست،خیلی مواظب باشید.

                                                                            عنبران

99.شاید،پول بتواند رفتار مارا تغییر دهد.ولی شخصیت مارا هرگز!

                                                                           عنبران

100.پولدار شدن یعنی بدست آوردن پول، بدون تضمین نگهداری آن وثروتمند شدن، یعنی بدست آوردن پول با تضمین نگهداری آن.

                                                                           عنبران

101.درعجبم که چرا اندیشمندان وفیلسوفان بزرگ تاریخ،هرگز تحقیق وتفحصی در خصوص جایگاه مهم پول انجام نداده اند.

                                                                           عنبران

102.پول،تنها واژه ای است که بیشترین کاربرد را در زندگی روزانه ما دارد ولی کمترین توجهی به آن نمی شود.

                                                                           عنبران

103.همه وهمه وهمه به دنبال پول هستند ولی هیچکس،به این موضوع اذعان نمی کند.

                                                                            عنبران

104.ثروتمندان،پول می دهند تا زمان بخرند وفقرا زمان می دهند تا پول بگیرند.

                                                                            عنبران

105.زمانی فکر می کردم هیچ چیز سخت تر از ثروتمند شدن وجود ندارد ولی الان فکر می کنم هیچ چیز راحتترازآن نیست.

                                                                         عنبران

106.ثروتمندان فقط وفقط برای خودشان کار می کنند وفقرافقط وفقط برای دیگران.

                                                                         عنبران

107.سخن خوب،قیمت ندارد.خرید آن سرمایه گذاری است نه هزینه!

                                                                          عنبران

108.بهترین دوران زندگی ام،مربوط به زمانی است که پول برای من کار می کند.

                                                                           عنبران

109.افراط وتفریط هردو نکوهیده وغیرقابل قبول می باشند.درحالیکه دردنیای امروز،افراط درهزینه وتفریط درسرمایه گذاری یک افتخار محسوب می شود.

                                                                          عنبران

۱۱۰.ترس، فرشته نگهبان ثروتمندان است وزندانبان فقرا.

                                                                        عنبران


برچسب‌ها: موفقیت مالی, فیوچرسکه, میلیونرها, معاملات آتی, عنبران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۰ساعت 3:56  توسط فرامرز عنبران  | 

 

Powered by WebGozar